Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta Jums suprasti, kaip UAB ,,Baldentas“, juridinio asmens kodas 122747529, adresas Olandų g. 9-1, Vilnius (toliau – Klinika/Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis. Privatumo Politikoje yra pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų kaip duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Klinika visada elgiasi laikydamasi teisės aktų nuostatų, gerosios veiklos praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus. Klinika įsipareigoja užtikrinti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

DUOMENŲ TVARKYMAS

Klinika asmens duomenys tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu ir kitų įstatymų, reglamentuojančių Jūsų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba, jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba, jei jūs aiškiai sutikumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Odontologinių paslaugų teikimas;
 • Tiesioginės rinkodara;
 • Asmenų aptarnavimas;
 • Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas;
 • Klinikos interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros kampanijų aktualizavimas (slapukų naudojimas);

 

Odontologinių paslaugų teikimas

Siekiant Jums tinkamai suteikti odontologines paslaugas, Klinika tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: Odontologinių ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje esančius Kliento asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.); Kliento pateiktus kitus asmens duomenis; specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai ir kt.).

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo ir (ar) siekiant suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas.

Jūsų asmens duomenys Odontologinių paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą odontologinių paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

 

Tiesioginė rinkodara

Siekdami, kad Mūsų paslaugos būtų pasiekiamos ir naudingos, ir kryptingai dirbdami tam, kad Jus pasiektų tik aktualiausia su Mūsų veikla susijusi informacija ir pasiūlymai, Mes galime Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris ir kt.) naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodarais tikslais tvarkysime tik gavę Jūsų sutikimą.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti panaudoti Jums pasiūlant apsilankyti Klinikoje burnos higienos profilaktikai, informuojant apie Mūsų pasiūlymus ir akcijas ir kt.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Asmens duomenys yra niekam neteikiami.

Jūs galite bet kada išreikšti savo nesutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

 

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Klinika Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją nurodytais kontaktais Klinikos interneto svetainėje.

Klinika Jūsų asmens duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami Klinikos teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t.y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami išnagrinėjus Jūsų kreipimąsi į Kliniką. Siekdami įgyvendinti Klinikos teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais gali būti saugomi ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

 • Būtina, kad Klinika galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
 • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pabrėžiame, kad teikdami užklausas, klausimus ar kitą informaciją Klinikai, pateikite minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuo asmens duomenis, kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo ir pavardės, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių duomenų) ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų ir kitų perteklinių ir nereikalingų duomenų.

 

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Klinika Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Klinikai pateikiate siekdami prisijungti prie Klinikos.

Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų gautus duomenis, Klinika saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenis būtų saugomi ilgiau.

Pabrėžiame, kad teikdami savo asmens duomenis turite vengti pateikti ir Klinikai nesiųsti perteklinės informacijos. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose aiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų tokių kaip asmens kodas, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų klasifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

 

Slapukų naudojimas

Kai lankotės mūsų internetos svetainėje, Klinika gali rinkti ir tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų interneto svetainė nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Dauguma Klinikos naudojamų slapukų yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje. Platformoje yra taip pat naudojami ir netechniniai slapukai.

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kad naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų interneto svetaine po to, kai parodome slapukų pranešimą ir sutikdami su slapukų naudojimu, sutinkate su slapukais bei patvirtinate, kad esate informuotas apie juos. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

 

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

Klinika, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be Bendrovės sutikimo.

Klinika gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, t.y.:

 • Buhalterinės apskaitos vedimas;
 • Kt.

Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų Klinikos vardu bei tik pagal Klinikos nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis Klinikos išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina Klinikos bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi Klinikos vardu tvarkomi duomenys išlieka Klinikos kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis Klinikos nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

Odontologinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys taip pat gali būti perduodami:

 • Teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai;

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises Klinika įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Klinika gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Klinika per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu, Klinika tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

Klinika Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

Klinika Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Klinika pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Duomenų subjektas turi teisę Klinikos reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, Klinikai nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį Klinikagali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Klinika tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Klinika pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Klinika nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Klinika Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Klinikos teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Klinika duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis:

 • elektroniniu paštu info@baldentas.lt ;
 • siųsdami registruotą laišką paštu, adresu Olandų g. 9-1, Vilnius.

Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI

Klinika apie asmens duomenų saugumo pažeidimą visuomet praneš Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išskyrus, kai toks pažeidimas nekels pavojų asmenų teisėms ir laisvėms. Jei dėl pažeidimo pobūdžio ir rizikos rimtumo kiltų didelė grėsmė fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Klinika apie pažeidimą privalo pranešti ir Jums, kaip duomenų subjektui. Apie pažeidimus teikiami pranešimai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba (siunčiant pranešimą el. paštu, SMS, paštu ar pan.) turėtų būti pateikiama:

 • pažeidimo pobūdžio aprašymas;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys;
 • tikėtinų pažeidimo pasekmių aprašymas;
 • priemonių, kurių ėmėsi Klinika, kad būtų pašalintas pažeidimas, aprašymas;
 • kita informacija, kuri Klinikos manymu turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

Jei pranešimo pateikimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų, vietoj to apie įvykusį pažeidimą Klinika paskelbs viešai savo interneto svetainėje.

Klinikaesant pažeidimui pranešimo duomenų subjektui neteiks, jeigu: buvo įgyvendintos tinkamos apsaugos priemones asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; iš karto po pažeidimo, Klinika ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms; tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų susisiekti su asmenimis. Tokiu atveju apie pažeidimą paskelbiama viešai.

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

Klinika itin atsargiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodama tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys (darbuotojai), dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose ir  konfidencialumo susitarimų. Klinika nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

 

PRIVATUMO POLITIKA

Savo veiklą Klinika vysto ir gerina nuolat, todėl Klinika turi teisę pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Visi pakeitimai nedelsiant publikuojami Klinika interneto svetainėje.

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@baldentas.lt.

UAB ,,Baldentas” duomenų apsaugos pareigūnas – gyd. Rasa Girdauskienė
Tel. (8 5) 215 49 65
El. paštas info@baldentas.lt